พระเทพประสิทธิมนต์ สร้างศูนย์ผู้สูงอายุให้กทม.

สมเด็จพระวันรัต ประธานวางศิลาฤกษ์สร้างศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ ด้านพระเทพประสิทธิมนต์ หวังสร้างให้กทม.ใช้ประโยชน์ดูแลสุขภาพประชาชนและผู้สูงอายุ พร้อทเชิญชวนร่วมสมทุนสร้างตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มีพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ บริเวณถนนเลียบคลองปทุม แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

โดยมีสมเด็จพระวันรัต(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์   ทั้งนี้นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผอ.สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ศูนย์แพทย์ศาสตร์ฯ ดังกล่าว มีพระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวีโร) หรือหลวงพ่อเณร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกทม. เป็นประธานในการดำเนินการจัดสร้าง โดยจะสร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น บนพื้นที่ 5 ไร่ ซึ่งได้รับบริจาคมาจากน.ส.พะเยาว์ จิตกระโชติ โดยตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพระเทพประสิทธิมนต์ ได้ให้การอนุเคราะห์ต่อสำนักการแพทย์เป็นอย่างมาก ตั้งแต่การสร้างรพ.ราชพิพัฒน์ ที่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 เม.ย.2542, รพ.84พรรษา มหาราช คลองสามวา ซึ่งเปิดบริการเมื่อวันที่ 25 ก.ย.2560 และเมื่อปี 2557 สร้างศูนย์ส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาแบบครบวงจร โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯเปิดศูนย์ส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาแบบครบวงจร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *